Quiz about India

About this quiz

What do you know about India? Take the quiz and find out.

Question 1
Stolicą Indii jest:
Question 2
Religią dominującą w Indiach jest:
Question 3
Czy Indie znajdowały się kiedyś pod panowaniem muzułmańskim?
Question 4
Ile osób żyje w Indiach?
Question 5
Jaka waluta obowiązuje w Indiach?
1 page of this quiz remaining