Quiz about Austria

About this quiz

Take the quiz about Austria. Test your knowledge of this European country.

Question 1
Stolicą Austrii jest
Question 2
Z iloma państwami graniczy Austria?
Question 3
Jaka część kraju znajduje się na terenie Alp?
Question 4
Liczba ludności Austrii wynosi:
Question 5
Najwyższym szczytem Austrii jest:
2 pages of this quiz remaining