Quiz about Australia

About this quiz

What do you know about Australia? Take our quiz and test your knowledge.

Question 1
Stolicą Australii jest:
Question 2
Najdłuższą rzeką Australii jest:
Question 3
Jaka jest liczba mieszkańców Australii?
Question 4
Australijską domeną internetową jest:
Question 5
Kiedy po praz pierwszy w Australii pojawili się ludzie?
2 pages of this quiz remaining