Quiz about Germany

About this quiz

Take the quiz about Germany. Test your knowledge of this European country.

Question 1
Stolicą Niemiec jest
Question 2
Ludność Niemiec wynosi w przybliżeniu:
Question 3
3 października którego roku nastąpiło zjednoczenie Niemiec?
Question 4
Najdłuższą rzeką w Niemczech jest?
Question 5
Jaką powierzchnie kraju pokrywają lasy?
2 pages of this quiz remaining