Quiz about China

About this quiz

Take the quiz about China. How much do you know about Asian country of China?

Question 1
Kształtowanie się starożytnego państwa Chin datuje się na okres:
Question 2
Proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej miało miejsce w roku:
Question 3
Jakie miasto przedstawia fotografia?
Question 4
Całkowita liczba ludności Chin wynosi około
Question 5
Gęstość zaludnienia Chin wynosi:
2 pages of this quiz remaining